Justine

Justine Bens behaalde een bachelor Sociaal Werk, werkte 3 jaar als pleeggezinnenbegeleider en 3 jaar als leercoach aan de hogeschool. Tijdens haar studies leerde ze yoga kennen. Meditatie, stilte- en sjamanistische retraites kleurden het begin van haar twintiger jaren. Ashtanga yoga was de eerste dynamische yogavorm die ze ontdekte en die ze een paar maanden beoefende in India.

Daarna genoot ze een eerste yoga-opleiding Prana Yoga flow bij Alberto Paganini. 200u YAC. Tijdens een workshop leerde ze Robert Boustany en zijn Pralaya yoga kennen. Ze voelde dat dit voor haar een efficiënte en doelgerichte yogavorm was en startte meteen de opleiding.
Ze reisde 2 maanden af naar Houston om intens Pralaya yoga te beoefenen. Ze trainde enige jaren verder bij Robert Boustany en behaalde haar 200u en 500u YAC.
Ondertussen rondde ze een psychoanalyse af waar ze meer zicht kreeg op de onbewuste processen die zich afspelen in ons innerlijke en hun verbinding met ons lichaam. Daarna ontdekte ze de intuïtieve yoga van Diane Long en tot op heden kan ze zich blijvend verrijken met deze yogavorm.

Een yogales is anatomisch goed onderbouwd en richt zich in eerste instantie naar de klachten en vragen of wensen van de deelnemers. Er wordt een nadruk gelegd op het voelen van je lichaam. Het leren voelen van lichaamsdelen, gewrichten, verbindingen tussen de lichaamsdelen, ruimtes in het lichaam